Season 2016

What happened in 2016?

Posted Posted in Uncategorized

This is a message in Norwegian: Aktiviteten i Ynglinggruppa 2016 i Trondhjems seilforening startet med felles utsett av båter søndagen 4 april. Vi kan se tilbake på et år med stor aktivitet i Ynglingmiljøet i Trondheim, med i runde slenger 10 aktive båter gjennom sesongen. Det har gjennom året vært deltakelse på mandagstreninger (snitt gjennom […]